Gebruiksvoorwaarden

Algemeen

Deze website wordt beheerd door TROTSS, gevestigd in Nederland. Deze website is bestemd voor personen die zich in Nederland bevinden. Door uzelf toegang te verschaffen tot deze website gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden en de algemene voorwaarden. Als u niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord wenst te gaan, verzoeken wij u deze website niet te bezoeken of te gebruiken.

Intellectueel eigendomsrechten

Alle Intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede begrepen de auteursrechten en merkrechten, op alle teksten, afbeeldingen, ontwerpen en alle ander informatie op deze website zijn eigendom van TROTSS.

Het is verboden om deze website te kopieëren/ na te maken, de ontwerpen/ collectie na te maken of een soortgelijks te maken en te gebruiken voor commerciële doeleinden.

Informatie en gebruik website van TROTSS

Alle informatie op de website of in publicaties of aanbiedingen is zorgvuldig opgesteld. Trotss garandeert evenwel niet dat de informatie volledig en juist is, dat de website ononderbroken zal werken en/of vrij zal zijn van fouten. Evidente vergissingen of verschrijvingen evenals kleurverschillen of afwijkingen binden Trotss niet.

TROTSS sluit iedere aansprakelijkheid van welke schade dan ook, directe of indirecte schade die op enige wijze ontstaan door of voorvloeiend uit uw gebruik van de website.